Social hållbarhet

2018-06-07

En huvudpunkt i vårt uppdrag är att bidra till bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov i livets alla skeden. Det handlar både om att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster och om att erbjuda boende till människor med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden så som:

  • Seniorboende
  • Ungdomslägenheter
  • Boende för nyanlända
  • Specialbostäder

Läs mer om våra bostadstyper

 

 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna