Avfallshantering

2018-06-19

Att hushålla med resurser sparar på miljön och är något som alla kan bidra till. Det är ditt ansvar att sortera tidningar och förpackningar av olika slag ur hushållsavfallet. Det är av stor vikt att farligt avfall inte slängs bland hushållssoporna.

Det mesta av allt vi slänger går att återvinna eller återanvända på något sätt. Undersökningar utförda på hushållsavfall visar att över 90% av det som slängs går att återvinna om vi gör rätt. Exempelvis är 40% av det vi slänger förpackningar av glas, plast, metall och pappkartonger. Lämnas dessa istället i förpackningsinsamlingens återvinningsstationer så återvinns de och blir till nya förpackningar.

Var sorterar jag mitt avfall?

I våra områden har vi insamlingsbehållare för tidningar. I grovsoprummen och miljöstugorna kan du sortera elektronik och batterier, i några även wellpapp och kartong. För källsortering av övriga förpackningar hänvisar vi till Solna stads återvinningsstationer. För de flesta av våra hyresgäster finns de inom 200 meters avstånd. I många av våra områden finns även möjlighet för våra hyresgäster att sortera och lämna matavfall för återvinning.

Farligt avfall och kläder kan lämnas till insamlingsbilar på Solnaplan, se Solna stads hemsida för aktuell information om tider.

Ordningsregler

Som hyresgäst är du skyldig att följa ordningsreglerna. En hyresgäst som inte följer ordningsreglerna riskerar, vid upprepade brott mot ordningsreglerna, uppsägning av sitt bostadshyresavtal.

Genom att följa ordningsreglerna och sortera ditt avfall på rätt sätt bidrar du till att avfallet blir en resurs som senare kan användas till nya produkter eller energiutveckling.

  1. Du får endast lämna anvisat avfall som ryms i kärl eller ytor som är uppmärkta för just den produkt du ska slänga.
  2. Allt avfall som lämnas i våra grov- och miljöstugor tillfaller Bostadsstiftelsen Signalisten och om detta avlägsnas utan vårt tillstånd så räknas det som stöld.
  3. Du får inte lämna ej anvisat avfall, exempelvis farligt avfall, färg, däck m.m. i våra grov- och miljöstugor.
  4. Du är som hyresgäst skyldig att följa de anvisade sorteringsanvisningar som är anslagna i våra grov- och miljöstugor.
 

sopguide

I våra sopguider hittar du information om var du kan sortera ditt hushållsavfall i just ditt område.

Agnesberg: Fridensborgsvägen

Agnesberg: Tunvägen

Bagartorp

Bergshamra

Bollen

Frösunda

Frösunda: Förvaltarvägen 2B

Hagalund

Hallen

Huvudsta: Bredkilsbacken

Kaptenen 

Motorn

Ritorp

Råsunda: Bergstigen 5-9

Råsunda: Bergstigen 8-14

Råsunda: Bokvägen 2-8 Filmgatan 25-35 Råsundavägen 159-161

Råsunda: Erik Sandbergs gata 17-23 och 25

Råsunda: Erik Sandbergs gata 24-52

Skytteholm

Västra vägen och Rudviken

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna