Specialbostäder

2018-05-22

Vissa av våra lägenheter är så kallade specialbostäder. Lägenheterna hyrs av Solna Stad och hyrs i andra hand ut till personer som av olika skäl har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Dessa specialbostäder avser exempelvis gruppboenden enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller för psykiskt funktionshindrade.

Vi är även med och löser bostadssituationen för de nyanlända som staden har ansvar för att ta emot. Huvuddelen av dessa får lägenheter med tillfälliga kontrakt i de tillfälliga bostäder staden har byggt och som Signalisten på stadens uppdrag förvaltar. Till viss del används också tillfälliga kontrakt i Signalistens bestånd. Lägenheter för nyanlända hyrs ut med korttidskontrakt på två år utan möjlighet till förlängning.

Frågor och svar som gäller tillfälliga bostäder för nyanlända.

 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna