TV, Bredband och Parabol

2018-08-15

TV

I din hyra ingår ett basutbud med analoga kanaler från Com Hem. Om du vill veta vilka kanaler som ingår kontaktar du Com Hem.

Com Hem skickar ut grundutbudets kanaler analogt till "tre hål i väggen". Dessa kanaler kan du se utan att ha någon digitalbox. Beroende på vilken TV du har kan bilden uppfattas som något sämre via de analoga signalerna än om du har digital mottagning. 

Vill du veta mer om det analoga utbudet, lägga till extra kanaler eller skaffa digital-TV vänder du dig till Com Hem.

Bredband

Samtliga våra fastigheter har bredbandsnät för 100 MB/sek installerat och varje lägenhet har ett uttag (i hallen) för anslutning via Telenor eller Bredband2. För att kunna nyttja bredbandsmöjligheten tecknar du ett separat avtal med Telenor respektive Bredband2.

Tänk på! Om du önskar ha fler bredbandstjänster (internet, telefoni, tv) kan endast en leverantör i taget (Telenor eller Bredband2) leverera då varje lägenhet enbart har ett bredbandsuttag.

Även Com Hem erbjuder bredbandslösningar via kabel-TV-nätet. Eftersom de har en egen lösning för att leverera tjänster kan du även ha en annan leverantör samtidigt. Närmare information om detta får du genom att kontakta Com Hem.

Parabolantenn

Om du vill montera en egen parabolantenn behöver du ansöka om tillstånd att få montera den.

Som hyresgäst är du ansvarig för att både montera parabolantennen och att ta bort den när du flyttar. Du ansvarar även för underhåll, kontroll och eventuella reperationer. Tänk på att du som hyresgäst är ansvarig för att monteringen är fackmässigt utförd så att din hemförsäkring täcker eventuella skador.

Av säkerhetsskäl får du enbart montera en parabolantenn om samtliga delar befinner sig på insidan av balkongräcket. Du får inte montera den genom att borra hål i fasaden eller i balkongkonstruktionen. Du får däremot sätta fast parabolantennen med klamrar i balkongkonstruktionen. Enklast är dock att du köper en parasollfot med ett stålrör som kan stå fristående på balkongen, och att du fäster parabolantennen i stålröret.

Ladda ner ansökningsblanketten

Parabolförening i Hagalund

I Hagalund finns en ideellt driven parabolförening. Föreningen erbjuder hyresgäster i Signalistens fastigheter på Hagalundsgatan 1-7 och 11-17, att ta del av satellitsända radio- och TV-kanaler.

Vill du veta mer om föreningen kontaktar du Paulo Costa på telefonnummer 070-2673084.

kontakt

Com Hem
telefonnummer: 90 222

Telenor (f d Bredbandsbolaget) 
telefonnummer: 020-222 222

Bredband2
telefonnummer: 0770-811 000

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna