Tvättstuga

2018-05-22

För allas trevnad ska alla som använder tvättstugan göra rent efter sig. Tänk på att lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. Lika viktigt är det att hålla de tvättider du bokat för att inte ta någon annan hyresgästs tvättid i anspråk. 

Om en tvättmaskin går sönder behöver du felanmäla den. Det kan du göra på Mina sidor. Vi försöker då laga den så fort vi kan. Vi ser även ständigt över tvättmaskinerna i våra ronderingar.

Dosera tvättmedel efter vattnets hårdhet

När du använder tvättmedel ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det kommunala vattnet i Solna har en hårdhet av 5-6°dH.

Dosering efter vattnets hårdhet ger lägre tvättmedelsförbrukning och ett bättre resultat. Se även till att tvättmaskinen är helt fylld innan du startar den. Då gör du dig själv och vår miljö en tjänst. 

Underhåll av maskinerna

Du kan bidra till maskinernas funktion och hållbarhet genom att tömma fickorna på kläderna du ska tvätta, göra rent efter dig i trumman, använda tvättpåse till BH och inte tvätta mattor i vanliga tvättstugan. Mattor kan du tvätta i grovtvättstugan.

Grovtvättstuga

Här kan du tvätta grövre tvätt, så som mattor och dina husdjurs filtar. Maskinerna i grovtvättstugan är av kraftigare konstruktion och klarar påfrestningen bättre.

 

Informationstavlor som sitter uppe i våra tvättstugor.

Mer information:

Boka tvättid


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna