Vision och värderingar

2017-02-01

Vår affärsidé

Signalisten äger, utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler som vi upplåter med hyresrätt. Vi är med och utvecklar Solna till en sammanhållen och levande stad samt verkar för attraktiva, trygga trygga och hållbara miljöer.

Vår vision

Hållbart boende i levande stadsmiljöer i Solna.

Vår värdegrund

På Signalisten arbetar vi Långsiktigt, är Engagerade, Kunniga och Ansvarstagande.

Vår värdegrund vägleder, påverkar och avspeglar sig i medarbetarnas arbete varje dag. Det handlar om våra relationer med hyresgäster, kunder, leverantörer och samarbetspartners.