Hoppa till huvudinnehåll

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten på våra webbplatser, för att säkerställa att våra webbtjänster fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av kakor på webbsidan Om kakor

Ritningar på kök.

Ombyggnadsstrategi

Våra hus som byggdes på 1960- och 70-talet har tekniska system som i stor utsträckning har passerat sin tekniska livslängd. Dessa hus som utgör ungefär hälften av vårt bestånd är i ett skick som kräver en genomgripande ombyggnad. Viktiga tekniska system som el, vatten och avlopp behöver bytas ut till helt nya.

För att husen ska hålla under lång tid och renoveringen vara långsiktigt hållbar renoverar vi utifrån ett 40-årsperspektiv.

Områden med störst behov

Under 2018 gjordes en inventering av de områden i vårt bestånd som har störst renoveringsbehov; Bagartorp, Bergshamra, Hagalund, Platån (Västra vägen) och även Kaptenen i Huvudsta. Omfattande utredningar har gjorts utifrån teknisk status men även förvaltningsperspektivet, nöjdkundundersökningar och marknadsanalys har beaktats. Syftet har varit att skapa oss en bild av var de mest akuta behoven finns och i vilken ordning områden ska prioriteras.

I december 2018 var utredningarna klara och landade i att de områden som står först på tur är Gunnarbo i Bagartorp och Bergshamra.

Kommunikation med hyresgästerna

Hyresgästdialog genomfördes i Gunnarbo (Bagartorp) under första halvåret 2019 och i Bergshamra under andra halvåret.

Under 2021 påbörjades hyresgästdialog i Bagartorp höghus. Därefter följer Bagartorp låghus. Ombyggnadstakten kommer helt att avgöras av om Signalisten kommer att få hyresgästgodkännande i tillräcklig utsträckning för att ombyggnaderna kan genomföras utan prövning i hyresnämnden eller ej. När ombyggnaden i Bagartorps låghus börjar går vi vidare och med dialog i Hagalund, Västra vägen och Kaptenen.

Här kan du läsa hela ombyggnadsstrategin