Nyheter

2020-02-24 Stort brevutskick när vi tar över Solna stads förhyrda parkeringar

Inför övertagandet av solna stads förhyrda parkeringar skickas under vecka 9 fler än 2400 brev ut. De innehåller bland annat information och nya avtal som hyresgästerna behöver svara på.

2020-01-29 Angående bruksvärdering av vårt bestånd

Under våren 2019 genomfördes besiktningar av ett antal lägenheter i bostadsbeståndet för att undersöka hur hyran för lägenheter i olika områden förhåller sig till varandra.

2020-01-28 Vi trygghetsbesiktigar våra områden

Tillsammans med Svensk Trygghetscertifiering startar vi nu trygghetsbesiktningar i samtliga bostadsområden.

2020-01-20 Chef utsedd för nya avdelningen lokaler och parkering

Thobias Leidenfors blir chef för nya avdelningen Marknad lokaler och parkering

2020-01-10 Dags att köra ut granen

Den 13 januari är det tjugondedag Knut och Solna stad ordnar med uppsamlingsplatser där du kan slänga din julgran.

2019-12-19 Årets hyresförhandlingar avslutade

Hyresförhandlingarna resulterade i en höjning om 1,95 procent.

2019-12-11 Nytt parkeringsuppdrag av Solna stad

Vi har fått i uppdrag att ta över uthyrning av Solna stads cirka 4000 parkeringsplatser.

2019-12-06 Välj lägenhetsunderhåll inför 2020

Nu har det blivit dags för våra hyresgäster att välja lägenhetsunderhåll för 2020.

2019-11-15 Våra tvättstugor får färgglad källsortering

Signalisten inför källsortering i alla tvättstugor i beståndet för att skapa en bättre och mer hållbar avfallshantering.

2019-11-11 Klart för nytt trygghetsboende

Vårt planerade trygghetsboende i Bergshamra inom kv Torsken 2 har nu fått klartecken att byggas.