Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på Om kakor.

Vy över Bagartorp centrum

Kraft att förändra

För att bidra till det ökande bostadsbehovet i regionen bygger vi nya lägenheter och medverkar till att utveckla Solna. Vi har samtidigt ett omfattande renoveringsbehov i befintligt bestånd. Upphandling och inköp är strategiska områden för att fullfölja dessa uppdrag på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Det uppnår vi bland annat genom att ställa skarpa och relevanta hållbarhetskrav vid upphandlingar samt ha fortsatt fokus på materialval och miljökrav. Vi behöver även säkerställa ekonomisk stabilitet i våra projekt.

Nya hyresrätter i Solna

För att bidra till det ökande bostadsbehovet i regionen bygger vi nya lägenheter. Planering av nyproduktion inom kvarteret Bollen i Råsunda pågår liksom ett nytt trygghetsboende i Bergshamra. Vi har också cirka 315 lägenheter i planskede i Bagartorp och Skytteholm.

Läs mer om vår nyproduktion

Renoveringar

Vi har samtidigt ett omfattande renoveringsbehov i beståndet som berör ungefär hälften av våra lägenheter. Renoveringen av Ritorp har färdigställts under 2020 och vi fortsätter nu med planering av renoveringen av vårt 60- och 70-talsbestånd. I Bagartorp höghus har tekniska inventeringar gjorts och samråd med hyresgäster sker i början av 2021.

Nyhetsartikel om renoveringen i Ritorp

Våra renoveringsprojekt planeras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv, bostadssocialt och miljömässigt.

Rätt materialval

Byggentreprenörer är våra största leverantörer till ny- och ombyggnadsprojekt, och inom denna bransch är risken för miljöpåverkan stor. För att förebygga och förhindra miljörelaterad påverkan ställer vi tydliga krav i våra upphandlingar, där vi som offentlig aktör följer LOU. Vi ställer krav på att skyldigheter enligt miljölagstiftning följs och där det är relevant även krav på hantering av leveranskedjan och miljöskyddsåtgärder. Alla ramavtalade leverantörer och underentreprenörer ska bedriva ett systematiskt arbete med relevanta miljökrav i alla led. I större byggentreprenader och andra viktiga ramavtal ställs dessutom krav på tredjepartscertifiering för kvalitet och miljö.

Signalistens hållbarhetspolicy, regelverk för Miljöcertifiering av byggnader och egna kontroller fungerar som styrning inom miljöriskområdet. För nyproduktion eftersträvar vi klassningen Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat innebär låg energianvändning, god innemiljö med effektiv ventilation och bra materialval, och följer även Solna stads miljöpolicy.

Visar miljödiplom

Långsiktigt hållbar ekonomi

Signalisten har en stabil ekonomi, som bygger på långsiktig förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Eftersom vi drivs i stiftelseform delas inga vinster ut, utan stannar inom organisationen.

Alla våra intäkter kommer från hyror för bostäder och lokaler. Utgifterna är fördelade enligt illustrationen här nedan (siffror från 2020).

Frågor och svar