Projekt

Solna är en av de kommuner som växer mest i hela landet. Signalisten bidrar till att det ska finnas attraktiva hyresrätter även i framtiden genom att vi bygger nya hyresrätter och renoverar våra befintliga hus.

Nya hyresrätter i Solna

Solnas invånare blir fler och fler hyresrätter behövs för nya och gamla Solnabor. Vår nyproduktion byggs för att möta olika behov över olika skeenden i livet. Målet är att bygga 1000 nya lägenheter till 2025.

Renovering av våra fastigheter

Nästan hälften av våra hus, främst från 60- 70-talet, börjar bli så gamla att de behöver renoveras. Vi måste tänka långsiktigt när vi renoverar vårt bestånd vad gäller standard, materialval och energikrav. Det innebär att ta hänsyn till de hyresgäster som bor hos oss idag, men även att ta ansvar för de som ska bo hos oss i framtiden.

Under 2018 har vi inlett planeringen av ett omfattande renoveringsprojekt som omfattar ca 1700 lägenheter. Under 2019 startar de första samråden för att få till stånd ett ansvarsfullt förnyelsearbete. Läs mer i Signalistens ombyggnadsstrategi.

Nyproduktion

Renovering