Projekt

Solna är en av de kommuner som växer mest i hela landet. Signalisten bidrar till att det ska finnas attraktiva hyresrätter även i framtiden genom att vi bygger nya hyresrätter och renoverar våra befintliga hus.

Nya hyresrätter i Solna

Solnas invånare blir fler och fler hyresrätter behövs för nya och gamla Solnabor. Vår nyproduktion byggs för att möta olika behov över olika skeenden i livet. Målet är 1000 nya lägenheter till 2025.

Renovering av våra hus

Nästan hälften av våra hus, cirka 1700 lägenheter främst från 60- och 70-talet, börjar bli så gamla att de behöver renoveras. Vi måste tänka långsiktigt när vi renoverar husen och lägenheterna vad gäller standard, materialval och energikrav. Det innebär att ta hänsyn till de hyresgäster som bor hos oss idag, men även att ta ansvar för de som ska bo hos oss i framtiden.

Under 2018 inledde Signalisten planeringen av ett omfattande renoveringsprojekt för den här delen av beståndet. Året efter startade de första hyresgästdialogerna för att få till stånd ett ansvarsfullt renoveringsarbete. I Signalistens ombyggnadsstrategi finns övergripande beskrivningar om husens skick och planerad ordning. 

Signalistens ombyggnadsstrategi

Nyproduktion

Renovering