Hoppa till huvudinnehåll

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten på våra webbplatser, för att säkerställa att våra webbtjänster fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av kakor på webbsidan Om kakor

Tillgänglighetsredogörelse

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Signalistens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om visst innehåll från Signalistens webbplats inte är tillgängligt för dig, får du gärna meddela oss på följande sätt:

Det gör att vi får en chans att hjälpa dig hitta vägar runt problemen.

Svarstiden är normalt 1 arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila oss på webbtillganglighet@signalisten.se eller ring 08 705 22 00 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

De flesta tillgänglighetsproblemen rör den tekniska grundkonstruktionen. Exempelvis formulärobjekt, sökfunktionen, tabeller och liknande. Dessa problem påverkar främst dig som använder hjälpmedel eller tangentbord för att navigera.

Den utloggade delen av webbplatsen fungerar överlag bättre än den inloggade. I den inloggade delen använder vi en plattform som vi är medvetna om har fler tillgänglighetsbrister. Vi har påtalat dessa brister till leverantören av plattformen för att kunna skapa lösningar på tillgänglighetsproblemen. Vi planerar att genomföra en större omarbetning av den inloggade delen med fokus på användarvänlighet. I kravställningen på arbetsordern läggs ett stort fokus på lösningar som är tillgänglighetsanpassade.

Vår ambition är att kontinuerligt förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer jobba på flera plan, exempelvis genom utbildning av våra redaktörer, samarbete med vår webbyrå och förbättrade krav- och testprocesser.

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab har gjort en oberoende granskning av Signalisten.se. Personer som själv använder hjälpmedel i sin vardag har varit del av teamet som granskat.

Axess Lab

Senaste bedömningen gjordes den 26 januari 2021 och är formellt godkänd av Signalistens VD Lars Jolérus.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 februari 2021.