Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Signalistens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om visst innehåll från Signalistens webbplats inte är tillgängligt för dig, får du gärna meddela oss på följande sätt:

Det gör att vi får en chans att hjälpa dig hitta vägar runt problemen.

Svarstiden är normalt 1 arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila oss på webbtillganglighet@signalisten.se eller ring 08 705 22 00 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Merparten av problemen som finns i nuläget rör hur väl webbplatsen fungerar med olika styrningar eller hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

Vår ambition är att kontinuerligt förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vi jobbar på flera plan, exempelvis genom utbildning av våra redaktörer, samarbete med vår webbyrå och förbättrade krav- och testprocesser.

Bristande förenlighet med lagkraven

Bild och video

Alternativa texter saknas på sidor för lediga objekt på Mina sidor. Syntolkning saknas för videon Konstprojekt lyfter Bagartorp centrum.

Semantisk kodning av sidans struktur

I nuläget finns det vissa problem som påverkar hur bra struktur och innehåll uppfattas med skärmläsare. Exempelvis behöver landmärken, rubriknivåer, tabeller, modaler och pdf:er förbättras.

Skärmens riktning och storlek

Delar av modaler och video försvinner i horisontellt läge på mobil. I mobil kan texter hamna utanför skärmen på Mina sidor.

Färger och kontraster

På sidan Boka tvättstuga anges lediga och upptagna tider endast med färg vilket kan vara ett problem för personer som har svårt att skilja på färger. Vissa texter på Mina sidor samt formulärfält, till exempel sökruta, har för låg kontrast.

Förstorning av text och gränssnitt

Delar av webbplatsen i mobil använder fasta mått vilket gör att förstorning av text inte är möjligt. Zoom av gränssnittet kan skapa horisontell scroll i mobil, att delar av text försvinner eller att text går in i intilliggande objekt.

Popup-funktioner

Popup-meddelanden på Mina sidor går inte att nå med tangentbord och läses inte upp av skärmläsare.

Funktionalitet med tangentbord

Vissa funktioner på Mina sidor är inte tillgängliga vid tangentbordsnavigation, till exempel går det inte att boka tvättstuga med endast tangentbordet.

Hoppa till huvudinnehåll

Det ska finnas en genväg för att hoppa förbi upprepande innehåll och komma direkt till huvudinnehållet. På Mina sidor fungerar inte denna funktion.

Tydliga rubriker och länkar

Rubriker och länkar, främst på Mina sidor, kan förbättras.

Navigering

Det behöver finnas fler sätt att navigera, till exempel en webbplatskarta.

Element i fokus

Vissa knappar har inte tillräckligt tydlig markering vid fokus. I bildmoduler kan fokus hamna på objekt bakom.

Maskinläsbara etiketter

Information om olästa anslag och meddelanden på Mina sidor läses inte upp av skärmläsare.

Oväntade förändringar vid inmatning

Det sker oväntade förändringar vid inmatning på vissa rullgardinslistor på Mina sidor, till exempel när du ska boka tvättstuga och väljer vilken typ av bokning du vill göra skickas du automatiskt vidare till nästa sida så fort du gjort ett val.

Tydliga felmeddelanden

Felmeddelanden kan förbättras både genom förslag på hur fel kan rättas till samt koppling till ledtext så att det läses upp av skärmläsare.

Klickbara ledtexter

Alla ledtexter på Mina sidor är inte klickbara.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av tillgängligheten på vår webbplats. Under processen har även en tillgänglighetsspecialist på Axess Lab rådfrågats.

Axess Labs webbplats

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 december 2023.