Hoppa till huvudinnehåll
Skiss på nybyggda höghus framför en tågstation.

Byggprojekt

Solna är en av de kommuner som växer mest i landet. Signalisten vill bidra till att det finns attraktiva hyresrätter även i framtiden genom att bygga nya bostäder och renovera de befintliga.

Nya hyresrätter

Solnas invånare blir fler och det behövs lägenheter för både nya och gamla solnabor. Vår nyproduktion byggs för att möta människors olika behov över livets olika skeenden.  

Renovering av våra hus

Nästan hälften av våra fastigheter är byggda på 1960- och 1970-talet och många av dem behöver nu renoveras. Att tänka långsiktigt är en viktig del när vi renoverar vad gäller standard, materialval och energikrav. Det innebär också att visa hänsyn för våra nuvarande hyresgäster men även ta ansvar för de som ska bo hos oss i framtiden.

Under 2018 påbörjade vi arbetet med att prioritera ordningen för renoveringar i den här delen av beståndet. De första hyresgästdialogerna genomfördes i de områden som bedömdes ha störst renoveringsbehov för att ta in synpunkter från de boende.

Buller från byggarbetsplatser

Vid all byggnation uppstår buller i olika former. Bullret kan komma från själva byggnadsarbetet, från transporter inom byggplatsen eller från till exempel en fläkt på byggområdet.

Signalisten följer de riktvärden och regler som gäller för buller från byggplatser. Byggarbete i våra projekt pågår endast under dagtid och vi gör löpande mätningar för att kontrollera ljudnivåer från byggplatsen vid kringliggande fastigheter.

Mer information om buller från byggplatser finns att läsa på:

Solna stad, ”Buller från byggplatser”: Buller (solna.se)

Buller från byggplatser (naturvardsverket.se)