Hoppa till huvudinnehåll
Färgglada linjer på en vägg med förklaringar som t.ex. småbatterier och plast.

Avfallshantering

Att hushålla med resurser sparar på miljön och är något som vi alla kan bidra till. Som hyresgäst ansvarar du för att sortera tidningar och förpackningar av olika slag ur hushållsavfallet. Det är av stor vikt att farligt avfall inte slängs bland hushållssoporna.

Det mesta av det vi slänger går att återvinna eller återanvända på något sätt. Undersökningar utförda på hushållsavfall visar att över 90 % av det som slängs går att återvinna om vi gör rätt. Exempelvis är 40 % av det vi slänger förpackningar av glas, plast, metall och pappkartonger. Lämnas dessa istället i förpackningsinsamlingens återvinningsstationer så återvinns de och blir till nya förpackningar.

Var sorterar jag mitt avfall?

I våra områden har vi miljöstugor för sortering av förpackningar, glas, tidningar, grovsopor, elektronik och batterier. I de områden som saknar miljöstuga hänvisar vi till Solna stads återvinningsstationer, som finns inom 200 meter för de flesta av våra hyresgäster.

Matavfall

Från 1 januari 2024 är det obligatoriskt enligt lag att sortera ut matavfallet från restavfallet. I våra områden finns separata kärl för återvinning av matavfall. Bruna påsar för matavfall hittar du i våra miljöstugor. Till vissa av våra kärl för matavfall behöver du en nyckel. Du som inte har nyckel till kärlen markerade med matavfall kan hämta ut en i vår reception. Det behöver vara kontraktsinnehavaren av lägenheten som hämtar ut nyckeln. Glöm inte att ta med giltig id-handling.

Farligt avfall

Farligt avfall och kläder kan lämnas till insamlingsbilar på Solnaplan. Se Solna stads hemsida för aktuell information om tider.

Sopguide för ditt område

Mer om sortering och var du lämnar dina sopor i ditt område kan du läsa om i våra sopguider längre ner här på sidan.

Ordningsregler

Som hyresgäst är du skyldig att följa ordningsreglerna. En hyresgäst som inte följer dessa riskerar, vid upprepade brott mot ordningsreglerna, uppsägning av sitt bostadshyresavtal.

Genom att följa ordningsreglerna och sortera ditt avfall på rätt sätt bidrar du till att avfallet blir en resurs som senare kan användas till nya produkter eller energiutveckling.

  1. Du får endast lämna anvisat avfall som ryms i kärl eller ytor som är uppmärkta för just den produkt du ska slänga.
  2. Allt avfall som lämnas i våra grov- och miljöstugor tillfaller Bostadsstiftelsen Signalisten och om detta avlägsnas utan vårt tillstånd så räknas det som stöld.
  3. Du får inte lämna ej anvisat avfall, exempelvis farligt avfall, färg, däck m.m. i våra grovsoprum och miljöstugor.
  4. Du är som hyresgäst är skyldig att följa de anvisade sorteringsanvisningar som är anslagna i våra grov- och miljöstugor.