Hoppa till huvudinnehåll
Ståldörr med skylt som det står skyddsrum på.

Skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. Skyddsrummen kan användas av civilbefolkningen i händelse av krig. De är avsedda för människor och husdjur får inte tas med på grund av till exempel allergirisk. Rummet ska vara konstruerat för att man ska kunna vistas där i minst tre dygn.

I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål, som till exempel cykel- och lägenhetsförråd, under vissa förutsättningar. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för underhåll och inspektion. Byggnadens ägare eller dess representant är ansvarig för att under höjd beredskap bereda tillträde till skyddsrummet. De som befinner sig på plats ställer i ordning skyddsrummet enligt en instruktion som tillhör det specifika skyddsrummet.