Hoppa till huvudinnehåll
Ett barn som står bland flyttkartonger.

När du flyttar ut

På den här sidan har vi samlat information om vad du behöver göra för att säga upp lägenheten och vad du förväntas göra innan du lämnar den.

Vi hoppas du har trivts bra i lägenheten som du hyrt av oss. När du väl flyttar är det viktigt att du lämnar lägenheten i lika bra skick som du skulle vilja att din nya lägenhet vore i.

Säga upp din lägenhet

Uppsägningstiden är normalt tre (3) kalendermånader, om inget annat anges i ditt kontrakt. Du kan säga upp ditt hyresavtal på Mina sidor och signera med BankID. Det går också att säga upp avtalet skriftligen. Uppsägningen ska signeras av hyresgästen och eventuell maka/make/sambo.

För korttidskontrakt är uppsägningstiden en (1) kalendermånad.

Avtalet upphör alltid att gälla den sista dagen i månaden.

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad om uppsägning sker inom en månad från dödsfallet. Sker uppsägning senare gäller tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Dödsfallsintyg med släktutredning ska bifogas till uppsägningen.

Blankett för uppsägning finns på vår webbsida Blanketter.

Blanketter

Besiktning

I bekräftelsen på din uppsägning får du informationen om när vi kommer att besiktiga din lägenhet. Normalt gör vi det inom två veckor efter att vi tagit emot din uppsägning.

Du behöver inte flyttstäda inför besiktningen, det gör du först när du flyttar.

Elabonnemang

Du är skyldig att inneha elabonnemang under hela hyrestiden. Säger du upp elabonnemanget innan hyrestidens utgång förs det över på Signalisten. Sker detta kommer vi att fakturera dig kostnaden för elförbrukning och fasta avgifter samt 500 kronor i administrationsavgift.

Visning av lägenheten

Lägenheter som sägs upp visas fysiskt för sökande.

Återställ lägenhetens utrustning

Tänk på att återställa lägenhetens utrustning inför att du flyttar ut. Har du exempelvis tagit bort badkaret ska det ställas tillbaka på ursprunglig plats. Detta gäller även innerdörrar och liknande som är borttaget.

Flyttstäda din lägenhet

Lägenheten ska städas noggrant inför avflyttningen. Vi överlämnar broschyren "Städtips till dig som flyttar" då vi besiktigar din lägenhet.

Återlämna nycklar

När du flyttar ska du återlämna samtliga lägenhetsnycklar och elektroniska nycklar. Detta gäller även nycklar till bilplats och externa förråd, om du har något sådant.

Nycklar ska återlämnas senast på avflyttningsdagen. Om avflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag ska nycklarna återlämnas senast klockan 12.00 närmast påföljande vardag.