Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på Om kakor.

När du flyttar ut

På den här sidan har vi samlat information om vad du behöver göra för att säga upp lägenheten och vad du förväntas göra innan du lämnar den.

Vi hoppas du har trivts bra i lägenheten som du hyrt av oss. När du väl flyttar är det viktigt att du lämnar lägenheten i lika bra skick som du skulle vilja att din nya lägenhet vore i.

Säga upp din lägenhet

Uppsägningstiden är normalt tre (3) kalendermånader, om inget annat anges i ditt kontrakt. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av hyresgästen och eventuell maka/make/sambo.

För korttidskontrakt är uppsägningstiden en (1) kalendermånad.

Avtalet upphör alltid att gälla den sista dagen i månaden.

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad om uppsägning sker inom en månad från dödsfallet. Sker uppsägning senare gäller tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Dödsfallsintyg med släktutredning ska bifogas till uppsägningen.

Blankett för uppsägning finns på sidan Blanketter.

Besiktning

I bekräftelsen på din uppsägning får du informationen om när vi kommer att besiktiga din lägenhet. Normalt gör vi det inom två veckor efter att vi tagit emot din uppsägning. Du behöver inte städa lägenheten inför besiktningen, flyttstädning gör du först när du flyttar.

Tänk på att återställa lägenheten inför besiktningen. Har du exempelvis tagit bort badkaret ska det ställas tillbaka på ursprunglig plats. Detta gäller även innerdörrar och liknande som är borttaget.

Elabonnemang

Du är skyldig att inneha elabonnemang under hela hyrestiden. Säger du upp elabonnemanget innan hyrestidens utgång förs det över på Signalisten. Sker detta kommer vi att fakturera dig kostnaden för elförbrukning och fasta avgifter samt 500 kronor i administrationsavgift.

Flyttstäda din lägenhet

Lägenheten ska städas noggrant inför avflyttningen. Vi överlämnar broschyren "Städtips till dig som flyttar" då vi besiktigar din lägenhet.

Visning av lägenheten

På grund av corona har vi i nuläget inga fysiska visningar av våra lägenheter. Nya hyresgäster får se planritning.

Återlämna nycklar

När du flyttar ska du återlämna samtliga lägenhetsnycklar och elektroniska nycklar. Detta gäller även nycklar till bilplats och förråd, om du har något sådant.

Nycklar ska återlämnas senast på avflyttningsdagen. Om avflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag ska nycklarna återlämnas senast kl. 12:00 närmast påföljande vardag.