Hoppa till huvudinnehåll

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten på våra webbplatser, för att säkerställa att våra webbtjänster fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av kakor på webbsidan Om kakor

När du flyttar ut

På den här sidan har vi samlat information om vad du behöver göra för att säga upp lägenheten och vad du förväntas göra innan du lämnar den.

Vi hoppas du har trivts bra i lägenheten som du hyrt av oss. När du väl flyttar är det viktigt att du lämnar lägenheten i lika bra skick som du skulle vilja att din nya lägenhet vore i.

Säga upp din lägenhet

Uppsägningstiden är normalt tre (3) kalendermånader, om inget annat anges i ditt kontrakt. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av hyresgästen och eventuell maka/make/sambo.

För korttidskontrakt är uppsägningstiden en (1) kalendermånad.

Avtalet upphör alltid att gälla den sista dagen i månaden.

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad om uppsägning sker inom en månad från dödsfallet. Sker uppsägning senare gäller tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Dödsfallsintyg med släktutredning ska bifogas till uppsägningen.

Blankett för uppsägning finns på sidan Blanketter.

Besiktning

I bekräftelsen på din uppsägning får du informationen om när vi kommer att besiktiga din lägenhet. Normalt gör vi det inom två veckor efter att vi tagit emot din uppsägning.

Tänk på att återställa lägenheten inför besiktningen. Har du exempelvis tagit bort badkaret ska det ställas tillbaka på ursprunglig plats. Detta gäller även innerdörrar och liknande som är borttaget.

Du behöver inte flyttstäda inför besiktningen, det gör du först när du flyttar. Men vi vill att du ska ha förberett lägenheten inför fotograferingen som sker i samband med besiktningen.

Fotografering av din lägenhet i samband med besiktningen

När vi kommer hem till dig och besiktar din lägenhet kommer vi också att fotografera den. Bilderna används för att visa lägenheten för andra bostadssökande. Du är enligt hyreslagen skyldig att låta bostadssökande få se på lägenheten under uppsägningstiden och det sker idag via digitala lägenhetsvisningar.

Så här förbereder du lägenheten inför fotografering

  • Se till att det är städat och undanplockat.
  • Ta bort personliga tillhörigheter, såsom teckningar, smycken, värdefulla tavlor, skolschema och porträtt.
  • Det kan finnas saker som är personliga just för dig som du behöver plocka bort.

Så här kommer bilderna på din lägenhet att användas

Bilderna som tas i samband med besiktningen kommer vi att använda i vårt förmedlingsarbete när lägenheten hyrs ut. Det är endast de personer som har visat intresse på den lediga lägenheten som kommer att ha tillgång till bilderna. När vi har tecknat avtal med ny hyresgäst kommer alla bilder att raderas.

Elabonnemang

Du är skyldig att inneha elabonnemang under hela hyrestiden. Säger du upp elabonnemanget innan hyrestidens utgång förs det över på Signalisten. Sker detta kommer vi att fakturera dig kostnaden för elförbrukning och fasta avgifter samt 500 kronor i administrationsavgift.

Flyttstäda din lägenhet

Lägenheten ska städas noggrant inför avflyttningen. Vi överlämnar broschyren "Städtips till dig som flyttar" då vi besiktigar din lägenhet.

Visning av lägenheten

På grund av corona har vi i nuläget inga fysiska visningar av våra lägenheter. Bostadssökande får istället se planritning och bilder på lägenheten.

Återlämna nycklar

När du flyttar ska du återlämna samtliga lägenhetsnycklar och elektroniska nycklar. Detta gäller även nycklar till bilplats och förråd, om du har något sådant.

Nycklar ska återlämnas senast på avflyttningsdagen. Om avflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag ska nycklarna återlämnas senast kl. 12:00 närmast påföljande vardag.