Hoppa till huvudinnehåll

Arbeten i september - upprustning av gårdarna i Hallen

Publicerad 7 september 2023

Arbetet med att rusta upp de två innegårdarna som hör till Signalistens hus på Hallgatan 10–12 och Spårvägen 1–6 i Råsunda är i full gång. En del schaktarbeten fortsätter in i september månad och vi startar markarbeten och montering av utrustning.

Gårdarna får ny belysning och fina rabatter med gångstråk och markbeläggning som skapar en enhetlighet på gårdarna. Arbete beräknas vara klart i november 2023.

Markarbeten och montering av utrustning i september

Schaktarbetena ligger till grund för nya plana ytor på gårdarna och är även en del av förberedelserna inför installation av kablar till belysning. Vi förbereder även ytor för ny markbeläggning och planerar att påbörja montering av utrustning.

Arbetstider

Vår entreprenör Västerorts BMF arbetar med innegårdarna.

Arbetstider:

  • måndag–fredag, klockan 7.00–17.00.

Arbetet kommer att innebära en del buller. Vi ber om din förståelse under kommande arbeten och hoppas att du som hyresgäst ska uppskatta slutresultatet.

Mer information och kontakt

Här under områdesnyheter lägger vi ut information under arbetets gång. Se även artikeln "Signalisten rustar upp gårdarna i kvarteret Hallen" för mer information. Om du har frågor, kontakta gärna vår kundservice.

Signalisten rustar upp gårdarna i kvarteret Hallen (signalisten.se)

Kontakta oss (signalisten.se)