Hoppa till huvudinnehåll

Hyresförhandlingar gällande renovering av Bagartorp höghus avslutade

Publicerad 31 januari 2023

Hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Signalisten är nu klara. Parterna har enats om nivåer av renovering och hyror för dessa. Mer information om renovering gällande din lägenhet skickas ut inom kort.

Bakgrund

Under 2020 tecknade Hyresgästföreningen och Signalisten ett samrådsavtal med syfte att ge hyresgäster tidig information om förestående upprustning och samtidigt möjlighet att genom samråd påverka åtgärderna.

Under 2020 och 2021 genomfördes en förstudie av de fem fastigheter, Bagartorpsringen 58, 62, 70, 78 och 80. Förstudiens syfte var att ta reda på teknisk status som sedan ligger till grund för kommande planering av åtgärder. Under 2021 hade Signalisten, tillsammans med samrådsgruppen bestående av ett flertal hyresgäster från höghusen, sex stycken samrådsmöten för att diskutera olika åtgärder.

I början på 2022 hade samrådsgruppen och Signalisten enats om vilka åtgärder som ska ingå i godkännandehandlingar som inom kort ska skickas till berörda hyresgäster innan nästa steg med renoveringen kan tas. Detta återkopplades till hyresgäster under ett informationsmöte i maj 2022.

Hyresförhandling

Under hösten 2022 påbörjades hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Signalisten där parterna nu har enats om följande nivåer på renovering och hyresnivåer:

Nivå 1 – total renovering inklusive nytt kök och parkett i alla rum samt helmålning av hela lägenheten, det vill säga väggar, tak och snickerier. Hyresnivå 1 580 kr/kvm/år i 2022 års hyresnivå.

Nivå 2 – nytt kök. Endast reparationsmålning, det vill säga där åverkan görs (ingen helmålning av lägenheten). Hyresnivå 1 495 kr/kvm/år i 2022 års i hyresnivå.

Nivå 3 – befintligt kök. Endast reparationsmålning, det vill säga där åverkan görs (ingen helmålning av lägenheten). Hyresnivå är 1 330 kr/kvm/år i 2022 års hyresnivå.

Utöver renovering av kök kommer en total renovering av badrum med nya tätskikt att genomföras. Alla lägenheter kommer också få bland annat nya fönster, ventilation och eluppgradering.

Mer information och godkännandehandlingar inom kort

Detaljerad beskrivning av alla renoveringsåtgärder som kommer att genomföras i lägenheterna samt de olika nivåerna för köksrenovering och allmänna utrymmen kommer att bifogas godkännandehandlingar som inom kort skickas till alla berörda hyresgäster. De hyresgäster som återflyttar efter en genomförd renovering får rabatt de tre första åren med 15 % första året, 10 % andra året och 5 % tredje året.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via ombyggnad@signalisten.se eller på telefonnummer 08-705 22 00.