Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2022 - Bagartorp

Publicerad 6 december 2022

Nu har vi sammanställt resultatet från årets hyresgästundersökning.

I Bagartorp svarade 56,3 % på årets enkät och av dessa svarade 87,2 % att de trivs hos Signalisten. 94 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Precis som vid den förra mätningen ser vi en ökning inom området Rent och snyggt där bland annat städning av trapphus har ökat från 74,5 % till 82,7 % nöjda hyresgäster. På frågan som rör städning av tvättstuga har det skett en ökning på 9,1 % och där är ni nu 76,8 % som är nöjda. Under senaste två åren har vi satsat mycket på att öka den upplevda tryggheten i fastigheterna, bland annat genom att satsa på belysning på gård och i källargångar/vind. Detta har gett resultat och vi kan se att på frågan om belysning på gård och nära huset har det skett en ökning från 65,5 % till 76 %, frågan om förrådens säkerhet mot inbrott har ökat hela 17 % från 51,6 % till 68, 6%, och personlig trygghet i källare/vind har ökat från 62,4 % till 76,4 %. Det är kul att se att de satsningar vi gör ger resultat!

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med:

  • Information om vad som ska hända i fastigheten
  • Snöröjning och sandning vintertid
  • Personlig trygghet i området kvällar/nättar

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa bättre och trivsammare boendemiljöer!

Med vänlig hälsning
Fastighetsavdelningen