Hoppa till huvudinnehåll

Angående bruksvärdering av vårt bestånd

Publicerad 29 januari 2020

Under våren 2019 genomfördes besiktningar av ett antal lägenheter i bostadsbeståndet för att undersöka hur hyran för lägenheter i olika områden förhåller sig till varandra. Besiktningarna genomfördes tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen.

Resultatet visar att Signalisten har cirka 10 procent lägre hyresnivå än lägenheter med motsvarande standard och läge i Solna. Beslut om justering av hyresnivåer fattas i förhandling mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen, som representerar Signalisten, under 2020. Om parterna inte kommer överens skickas ärendet vidare för beslut i hyresnämnden.

Till en början ska förhandlingar om en hyresjustering ske i tre områden; Frösunda, Råsunda och Ritorp. För dessa områden sker förhandlingar under första kvartalet 2020.

Här nedan svarar vi på ett antal frågor i ämnet.

Varför gör ni det här?
Bruksvärdet är grunden för all hyressättning i Sverige, både privata och offentliga aktörer, och regleras i hyreslagen. Utgångspunkten för det så kallade bruksvärdessystemet är att lika lägenheter ska ha lika hyra. Systemet finns till för att upprätthålla en rättvis och logisk hyressättning på lika villkor. 

Läs mer om bruksvärdessystemet

Varför sker detta just nu?
Hyresvärd eller hyresgäst kan när som helst välja att påkalla förhandling för att fastställa ett korrekt bruksvärde. Till exempel om det finns anledning att tro att hyresnivån är för låg eller för hög. Signalisten har under flera år sett att vi har låga hyresnivåer i beståndet. Av det skälet har vi startat en sådan process. Processen inleddes med besiktningar i alla områden under våren 2019. Det är viktigt för oss att följa bruksvärdessystemet, dels för stiftelsens långsiktiga ekonomi samt för en rättvis och logisk hyressättning.

Varför har dessa områden valts ut?
Frösunda och Råsunda har renoverats mellan 1995 och 2013 men har trots det lägre hyror jämfört med dagens bruksvärde. Det vill säga jämfört med hyresnivåer i lägenheter med motsvarande standard och läge i Solna. Detsamma gäller i Ritorp trots renoveringen.

När är det dags för mitt område?
Förhandlingarna för de tre första områdena pågår under första kvartalet i år. Om partnerna inte kommer överens skickas ärendet till hyresnämnden som fattar beslut inom cirka 1-2 år. Turordning för vårt övriga bestånd är inte beslutad och tidplanen beror på utfallet av den första förhandlingen.

Gäller den lista över nivåer per område som visades på Hyresgästföreningens möte?
Den lista som vi har förstått visades för allmänheten på ett hyresgästföreningsmöte är baserad på underlag från förhandlingen men efter vad vi kan se är materialet inte helt korrekt. Enligt vår bedömning är det olyckligt att offentliggöra ett underlag i början av en förhandling då det riskerar att kortsluta resterande förhandlingsprocess.

Pågår förhandling eller inte?
Rent formellt har förhandlingar startat i och med att yrkande har skickats. Däremot har parterna ännu inte haft sitt första möte.

Hur mycket kan min hyra höjas?
Generellt ligger Signalisten cirka 10 procent lägre i hyresnivåer jämfört med bruksvärdet. Det gäller i princip samtliga områden men med variationer i olika bostadsområden.

Vad händer nu?
Förhandlingar om hyresnivåer för de tre första områdena sker under första kvartalet mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen, som representerar Signalisten. Om vi inte kommer överens kommer ärendet att skickas vidare till hyresnämnden för beslut. 

När får jag reda på mer?
När vi har nått ett resultat om eventuella hyreshöjningar kommer hyresgästerna att meddelas omgående. Detta sker antingen efter avslutade förhandlingar eller efter beslut i hyresnämnden.

Vi har precis fått information om att årets hyreshöjning är på 1,95%, ska hyran höjas ännu mer i år?
Årets hyreshöjning 2020 (1,95%) som gäller från 1 maj 2020 är inte sammankopplad till bruksvärdesprövningen, det är två skilda processer.

För mer information är du välkommen att kontakta vår marknadsavdelning på marknadbostader@signalisten.se.