Hoppa till huvudinnehåll

Årets hyresförhandling klar

Publicerad 24 april 2019

Årets hyresförhandling mellan Signalisten och Hyresgästföreningen i Solna är nu klar. Parterna har accepterat HMK:s medlingsbud om en hyreshöjning om 2,4 procent från och med 1 maj 2019.

Årets förhandlingar avslutades efter medling i Hyresmarknadskommittén (HMK*) och resulterade i en överenskommelse om 2,4 procent. Signalistens ingångsbud var 3,5 procent och Hyresgästföreningens bud var 0 procent.

Den största utmaningen i hyresförhandlingarna är enligt Signalisten att parterna varken lokalt eller centralt har en gemensam grundsyn för hur förhandlingarna ska bedrivas och vilka faktorer som ska beaktas när hyran ska justeras i de årliga förhandlingarna.

*HMK är ett partssammansatt organ dit Sabos medlemsföretag kan hänskjuta tvister kring de årliga förhandlingarna. HMK består av representanter från Hyresgästföreningen centralt och Sabo.