Hoppa till huvudinnehåll

Fritidsgård öppnar i Bagartorp

Publicerad 30 januari 2024

Ett par lägre centrumbyggnader i rött tegel och i bakgrunden två högre punkthus i ljus kulör mot blå himmel.

Ett pop-up café öppnar som tillfällig fritidsgård för äldre ungdomar på torget i Bagartorp. Invigning beräknas ske redan inom några veckor. Initiativet är ett steg för att öka tryggheten och möjligheten till aktiviteter bland unga i Bagartorp med omnejd.

Verksamheten öppnar i den gamla fritidsgårdens lokal som stängde för några år sedan. Lokalen tillhör Signalisten och iordningställs nu i väntan på en permanent lösning i samband med att Bagartorp centrum ska utvecklas.

Fritidsgården kommer att hålla öppet två kvällar i veckan åtminstone fram till sommaren eller när rivningen av centrum börjar. Kaféet kommer att bemannas av personal på kultur- och fritidsnämnden.

Läs mer om planerat utvecklingsarbete i Bagartorp på Solna stads webbplats.

Pop up-café för äldre ungdomar i Bagartorp (Solna.se)

Bagartorp utvecklas till en mer sammanhållen stadsdel (solna.se)