Hoppa till huvudinnehåll

Full fart för fler hyresrätter i ett växande Solna

Publicerad 24 mars 2023

Signalisten ska genomföra betydande nybyggnads- och renoveringsprojekt de närmaste åren. Flera stora projekt har startats och året har präglats av planering och förberedelser för att hantera en kraftigt ökad projekt- och investeringsvolym.

Utvecklingen för Signalisten har haft en tydlig positiv riktning under 2022, detta trots ett för många aktörer utmanande år till följd av en starkt förändrad inflations- och räntemiljö. I ett växande Solna finns en fortsatt hög efterfrågan på hyresrätter. Flera stora projekt har startats och investeringsvolymen väntas öka kraftigt de kommande åren.

– För att stärka organisationen i omställningen till ett mer projektorienterat arbetssätt har flera nyckelrekryteringar genomförts under förra året. Signalisten står nu stabilt och väl rustat inför våra nybyggnads- och renoveringsprojekt, säger Lars Jolérus, vd för Signalisten.

Under 2022 påbörjades bygget av ett trygghetsboende i Bergshamra med totalt 78 lägenheter som beräknas stå klart 2024. I kvarteret Bollen i Råsunda utvecklas 250 nya hyreslägenheter och nya lokaler för vårdcentralen. I Bagartorp centrum planeras två nya höghus som en del av Solna stads planer för utveckling av området.

Upprustningsbehovet är samtidigt stort då hälften av bostadsbeståndet är uppfört i början av 1960-talet och därför behöver renoveras. Renoveringen av Gunnarbohuset i Bagartorp påbörjades under 2022, de 44 lägenheterna ska få en modern standard och kommer att stå inflyttningsklara i juni 2023.

– Ökad trygghet i våra bostadsområden är en viktig och ständigt aktuell fråga. Genom olika projekt och aktiviteter bidrar vi till att skapa ett tryggt och trivsamt Solna. Vi har också ett stort engagemang för ungdomar, av totalt 346 förmedlade lägenheter under 2022 gick drygt hälften till ungdomar i Solna, säger Lars Jolérus.

Års- och hållbarhetsredovisning