Hoppa till huvudinnehåll

Justerade förmedlingsregler för trygghetsboendet Palsternackan

Publicerad 19 mars 2018

Signalisten och Solna stad har kommit överens om en justering av förmedlingsreglerna för trygghetsboendet Palsternackan som nu byggs i Huvudsta. Ändringarna innebär att de äldsta Solnaborna 85+ prioriteras och åldersgränsen sänks till 60 år.

Beslutet att justera förmedlingsreglerna för Palsternackan fattades den 19 februari i Solna stads kommunstyrelse och den 13 mars i Signalistens styrelse. Reglerna justeras så att de äldsta Solnaborna 85+ i första hand erbjuds att bo i det nya trygghetsboendet. Dessutom sänks åldersgränsen för boende i Solna, från 70+ år till 60+ år.

De justerade reglerna planeras införas innan sommaren 2018. I samband med det kommer berörda Solnabor att informeras.

Fakta om de justerade förmedlingsreglerna:

Lägenheterna i trygghetsboende förmedlade enligt följande principer:

  • I första hand till personer 85+ som är registrerade i Signalistens seniorkö
  • I andra hand till personer 70+ som är registrerade i Signalistens seniorkö
  • I tredje hand till personer 65+ som är registrerade i Signalistens seniorkö
  • I fjärde hand till personer 60+ som är registrerade i Signalistens seniorkö
  • I femte hand till personer 65+ som är registrerade i Bostadsförmedlingens kö

Om Palsternackan och Signalistens seniorkö

Trygghetsboendet Palsternackan i Jungfrudansen i Huvudsta innehåller 77 lägenheter och beräknas stå klart under 2019. Signalistens seniorkö är idag öppen för Solnabor från 65 år, för dessa personer går det bra att redan nu anmäla sig till seniorkön för att samla köpoäng till Palsternackan. Mer information finns på projektsidan för Palsternackan.