Hoppa till huvudinnehåll

Konstprojekt lyfter Bagartorp centrum

Publicerad 4 september 2023

Ett 60-tal elever i årskurs åtta på Ulriksdalsskolan skapar konst i Bagartorps centrum för att bidra till ett mer trivsamt och tryggt område. Konstprojektet är ett samarbete mellan Signalisten och Solna stad.

Man som står och pekar mot ett kollage med djurmotiv.

Marcus Örtlund, förvaltare på Signalisten, framför de folierade fönstren med barnens konst.

Området kring Bagartorp centrum har av flera upplevts som tomt, tråkigt och otryggt. För att öka trivsel och trygghet har Signalisten och Solna stad bjudit in elever på Ulriksdalsskolan till att bidra med konst som ska lyfta området.

– Min kontakt på Solna stad berättade att de fått in en del kommentarer om att området inte kändes trevligt och tryggt. Eftersom vi på Signalisten har lokaler i området såg vi en chans att hjälpa till, säger Marcus Örtlund, förvaltare på Signalisten.

Samarbete med Ulriksdalsskolan i Bagartorp

Med hjälp av bildlärare Fredrik Lindborg på Ulriksdalsskolan utvecklades ett pågående Skapande skola-projekt där alla ungdomar i årskurs åtta har arbetat med konstnären Kristina Stark. Tillsammans har eleverna skapat ett collage kring temat djur och illustrationerna har tagits fram med hjälp av en grafisk teknik som kallas högtryck.

– Projektet kommer att fortsätta under hösten, jag skulle vilja att alla fönster täcks av konst, så jag är glad att samarbetet med skolan fortsätter, tillägger Marcus Örtlund.

Projektet ingår i Solna stads konstplan som tagits fram av Johanna Molvin, sektionschef på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. I den nya konstplanen förstärks fokuset på hur Solnaborna kan bidra till konst i stadsmiljön.

Läs mer om Solna stads konstplan (solna.se)

Läs mer om Kulturrådets Skapande skola-bidrag (kulturradet.se)

Högtryck betyder att avtrycket kommer från tryckmediets upphöjda partier. Efter att bilden målats upp så bearbetas den med skärjärn. Färgen läggs på de höga partierna. Ett enkelt exempel på ett högtryck som många är familjära med är potatistrycket, övriga exempel på högtryckstekniker är träsnitt, linoleumsnitt och typtryck. (Källa: grafikenshus.se)

Textversion av filmen Konstprojekt i Bagartorp centrum:

– Hej Marcus, vad har vi gjort här och varför har vi startat det här projektet?

Marcus Örtlund, förvaltare på Signalisten:

– Vi har startat det här för att vi vill öka tryggheten i området och sedan så vill vi lyfta området då det varit ganska tomt och tråkigt, och sedan vill vi att eleverna i skolan ska ha möjlighet att kunna visa upp sin konst som de gjort.