Hoppa till huvudinnehåll

Övergivna cyklar återbrukas

Publicerad 4 september 2020

Under våren genomfördes en cykelrensning i våra bostadsområden för att få bort slängda och kvarlämnade cyklar. Men vad händer egentligen med alla cyklar efter de tagits om hand?

Du har säkert sett de kvarlämnade cyklarna i cykelförråden och i parkeringsställen. De ligger ibland slängda i buskar eller diken och skräpar. Vare sig de är kvarlämnade av förra ägaren eller stulna cyklar som dumpats är de i vägen och förfular området. Därför genomför vi med jämna mellanrum cykelrensningar.

Ägarna till cyklarna ombeds inför cykelrensningarna att märka upp sina tvåhjulade följeslagare. De cyklar som efter det saknar namnlapp tas om hand. Ägare kan såklart missat att märka upp sin cykel och därför förvaras de några månader så att ägaren kan få tillbaka den. Runt 7 % av bortrensade cyklar hämtas av sina ägare, resterande 93 % möter ett annat öde.

I år omhändertog företaget Cykelåtervinning sammanlagt 471 cyklar i våra bostadsområden, varav 364 kan återbrukas. Det rör sig om nästan 5 ton cyklar som genom att användas igen återförs till kretsloppet. De som skickas direkt till återvinning uppgår till en vikt av cirka 1 ton metall, som istället kan återanvändas till andra saker. Det är bättre än att cykeln står bortglömd och rostar bort i cykelstället utanför dig tycker vi.

Hur tas cyklarna omhand?

Totalt 471 cyklar blev omhändertagna i våra bostadsområden, varav:

  • 130 (35 %) var i bra skick och kan säljas på nytt efter en servicegenomgång
  • 111 st (30%) krävde mer omfattande renoveringar och skickades för renovering i Uppsala eller Malmö där de sedan säljs billigt som studentcyklar
  • 74 st (20 %) var cyklar som går att laga men inte efterfrågas på den svenska marknaden och skickas därför för återbruk i utvecklingsländer
  • 74 st (20 %) var i väldigt dåligt skick och sändes direkt till återvinning som metallråvara.