Hoppa till huvudinnehåll

Projekt i Hagalund ökar trygghet och skapar arbetstillfällen

Publicerad 31 januari 2022

Fokus Hagalund

I ett gemensamt projekt som startar i februari, ska vi och Rikshem stärka närvaron och tillsynen för att öka trivseln och tryggheten i området. Projektet som fått namnet "Fokus Hagalund" skapar även nya arbetstillfällen inom Solna stad då boende i Solna har fått möjlighet att söka jobb i projektet.

Boende i bostadsområdet Hagalund har liksom många andra delar av samhället upplevt en minskad känsla av trygghet i och omkring fastigheterna. Trots tidigare genomförda insatser upplevs området fortfarande som ostädat och eftersatt, vilket leder till att de boende känner sig otrygga och att trivseln har minskat. Därför gör nu Signalisten och Rikshem med flera aktörer en gemensam satsning i projektet ”Fokus Hagalund” för att tillsammans öka både trygghetskänsla och trivsel i området.

Insatserna som genomförs inom ramen för "Fokus Hagalund" syftar inte bara till att motverka otrygghet och minskad trivsel, det ska även minska de otaliga och kostnadskrävande punktinsatser där akuta städningar, saneringar och möbelrensningar genomförts på nästintill daglig basis.

Nya medarbetare

Totalt har fem personer anställts av Signalistens och Rikshems avtalade företag för städtjänster som ska ansvara för utbildning och arbetsledning av de nya medarbetarna. Förhoppningen är att de efter projektet, som pågår under en 12-månadersperiod, kan gå vidare inom dessa företag eller söka andra jobb. Satsningen görs inom Signalistens och Rikshems fastigheter i Hagalund tillsammans med Solna stad, Arbetsförmedlingen samt städföretagen Belles städ och Skurgubben.