Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av kakor på Om kakor

Radonmätningar klara

Publicerad 29 september 2020

Radonmätningarna som gjordes vintern 2019/2020 är nu klara. Resultatet har visat att ett 20-tal lägenheter hade ett årsmedelvärde över 200 Bq/kvm som är dagens gränsvärde. En övervägande majoritet av dessa låg nära gränsvärdet.

Vad händer nu?

Vi kommer att kontakta hyresgäster som bor i lägenheter där förhöjda värden upptäckts för att undersöka möjliga åtgärder. Det kan till exempel röra sig om att se över ventilationen i lägenheten. 

Hur gick mätningen till?

Vi ställde ut dosor som registrerade om det fanns halter av radon i lägenheten. Mätningarna pågick under sammanlagt cirka sex månader (två månader per mätning) och genomfördes i ett representativt urval av våra lägenheter, cirka 1200 av våra 4000 lägenheter.

Varför görs radonmätningar?

Radonmätningar genomförs vart tionde år eller när större förändringar i en fastighet sker för att säkerställa att halterna ligger under gränsvärdena. 

Frågor och svar