Hoppa till huvudinnehåll

Signalisten förenklar regelverket för seniorer

Publicerad 12 december 2018

Signalisten avskaffar inkomstkravet för seniorer gällande seniorlägenheter och trygghetsboende. Samtidigt ändras förmedlingsordningen för seniorbostäder så att de äldsta Solnaborna prioriteras.

Signalisten förmedlar seniorlägenheter och trygghetsboende i egen regi. Igår den 11 december fattade Signalistens styrelse två beslut som rör bostadssökande i seniorkön.

Det första beslutet innebär att inkomstkravet avskaffas för seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Tidigare var kravet två gånger lägenhetens årshyra.

Det andra beslutet innebär att seniorlägenheter förmedlas efter ålder. Det innebär att förmedlingen först vänder sig till Solnabor över 85 år, och därefter nedåt i åldrarna ner till 60 år.

Seniorlägenheter och trygghetsboende förmedlas efter kötid enligt följande principer:

  • I första hand till personer 85+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I andra hand till personer 70+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I tredje hand till personer 65+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I fjärde hand till personer 60+ som är registrerade i vår seniorkö
  • I femte hand till personer 65+ som är registrerade i Bostadsförmedlingens kö

För sökande via Bostadsförmedlingen i Stockholm kvarstår nuvarande inkomstkrav.

De nya reglerna införs preliminärt under januari 2019.