Hoppa till huvudinnehåll

Signalisten hjälper ukrainska flyktingar med boende

Publicerad 6 maj 2022

Modulbostäder Förvaltarvägen

Enligt underlag från Migrationsverket beräknas cirka 625 ukrainska flyktingar komma till Solna under sommaren. Signalisten för nu dialog med Solna stad om att hjälpa till med boende.

I första hand kommer moduler på Förvaltarvägen att erbjudas som tillfälliga bostäder. Det kan även bli aktuellt för Signalisten att bidra med bostäder i befintliga bostadsområden.

Hittills har 32 000 ukrainska flyktingar kommit till Sverige. Hur många fler som väntas är osäkert. Migrationsverkets senaste prognos är 76 000 fram till 1 juni. Först i juli träder lagen i kraft om kommunernas bosättningsansvar, därefter kommer anvisningarna. Från Solna stads sida ser man dock positivt på att inflyttning sker tidigare, så att människor ges möjlighet att komma direkt till Solna i stället för att först behöva bo på anvisningsboende.