Hoppa till huvudinnehåll

Signalisten publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Publicerad 6 mars 2024

Hög aktivitet och stark utveckling präglade Signalisten under 2023. Efterfrågan på hyresbostäder är hög i Solna och Signalistens mål är att bygga 2 000 nya lägenheter det närmaste decenniet.

2023 i korthet:

  • I Signalistens nya affärsplan är målet att bygga 2 000 nya lägenheter till år 2035 – en ökning av antalet bostäder med 50 procent.
  • Utvecklingen av organisationen fortsatte för att hantera en ökad takt i såväl nybyggnads- som renoveringsprojekt.
  • 44 lägenheter på Gunnarbovägen i Bagartorp blev efter renovering färdiga för inflyttning under sommaren.
  • Byggnation av det nya trygghetsboendet i Bergshamra med 78 lägenheter fortsatte under året. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2024.
  • I Bagartorp utökades Signalistens uppdrag efter förvärv av fastigheter till att omfatta hela utvecklingsprojektet med 230 nya bostäder och upprustat centrum. Projektstart beräknas ske under 2024/2025.
  • Ett stort antal trygghetsskapande åtgärder genomfördes för att bidra till ökad trygghet och trivsel i Signalistens bostadsområden.

Läs mer i Signalistens års- och hållbarhetsredovisning som finns tillgänglig på svenska i PDF-format på sidan Års- och hållbarhetsredovisning.

Års- och hållbarhetsredovisning