Hoppa till huvudinnehåll

Signalisten tar över hela Hagalund centrum när området ska utvecklas

Publicerad 29 maj 2024

Jimmy Blomqvist Larsson, Signalistens ordförande, framför Hagalunds centrum.

Fotograf: Lisa Diaz Cardenas

Solna stad och Signalisten ska i samverkan utveckla Hagalund centrum och skapa en mer levande stadsdel med förbättrade livsvillkor för de boende. Signalisten, som sedan tidigare äger hälften av Hagalund centrum, förvärvar nu resterande del för en mer samlad utveckling av området.

Med 436 hyreslägenheter och flera verksamhetslokaler är Signalisten en viktig aktör i Hagalund. Genom dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten sedan tidigare halva Hagalund centrum. För att möjliggöra ett helhetsgrepp i utvecklingen av centrumet förvärvar Signalisten den andra halvan av Rikshem.

– Genom att vi nu får full rådighet över Hagalund centrum finns det goda förutsättningar att tillsammans med Solna stad utveckla ett tryggt och trivsamt centrum för framtiden, säger Jimmy Blomqvist Larsson (S), styrelseordförande på Bostadsstiftelsen Signalisten.