Hoppa till huvudinnehåll

Signalisten utvecklar hyresrätter vid Gränsgatan

Publicerad 1 juni 2023

Solnabostäder, dotterbolag till Signalisten, har fått i uppdrag av styrelsen att utreda förutsättningarna för att utveckla området kring Gränsgatan med nya bostäder och lokaler. Området är till stor del obebyggt idag och här planeras främst hyresrätter.

Utveckling av området kommer att ske i samverkan mellan Solna stad, Sundbybergs stad och Solnabostäder AB. Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Bostäderna ska huvudsakligen bestå av hyresrätter. I arbetet med planprogrammet ska även områdets behov av förskolor, LSS-lägenheter och sociala lägenheter utredas.

Solnabostäder AB är ett dotterbolag till Bostadsstiftelsen Signalisten, som äger en majoritet av andelarna i samfälligheten Hallen s:1. Solna stad är ägare av fastigheten Råsunda 3:1. Både stadens och samfällighetens mark kommer därför behöva tas i bruk.

Läs mer i Solna stads pressmeddelande.

Fler hyresrätter byggs när området vid Gränsgatan utvecklas | Solna stad pressmeddelande