Hoppa till huvudinnehåll

Signalistens hyror för 2023 klara

Publicerad 13 februari 2023

Årets hyresförhandlingar mellan Signalisten och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Parterna har kommit överens om en hyreshöjning om fyra procent för samtliga fastigheter med undantag för fastigheter i Råsunda, se nedan. Hyreshöjningen gäller från och med den 1 april 2023.

À contohyra i Råsunda

Signalistens bestånd i Råsunda omfattas inte av hyreshöjningen. För dessa fastigheter har en överenskommelse skett om à contohyror, då förhandlingar om bruksvärdering pågår.

Den överenskomna à contohyran motsvarar tidigare utgående hyra samt en höjning motsvarande tidigare hyreshöjningar hos Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna avseende åren:

  • 2021 (1,6 procent) från och med 2021-04-01
  • 2022 (1,65 procent) från och med 2022-02-01
  • 2023 (4 procent) från och med 2023-04-01.

Denna överenskommelse ingicks för att minska den ekonomiska belastningen för hyresgästerna gällande eventuella beslut eller överenskommelser om retroaktiv hyreshöjning med anledning av den pågående bruksvärdesprövningen.