Hoppa till huvudinnehåll

Signalistens styrelse på studiebesök i nyrenoverade lägenheter

Publicerad 20 april 2023

Många intresserade frågor blev det när den nya styrelsen besökte Signalistens nyrenoverade hus på Gunnarbovägen i Bagartorp. Huset som byggdes 1968 har fått en genomgripande renovering och håller nu en modern standard.

Lägenhet_1200x630

Jimmy Blomqvist Larsson (S), styrelseordförande Signalisten

– Studiebesöket i Gunnarbo var mycket värdefullt för oss i styrelsen. Det är nyttigt att få mer kunskap om hur ett renoveringsprojekt i praktiken går till och att få se resultatet när renoveringen är klar, säger Jimmy Blomqvist Larsson (S), styrelseordförande i Signalisten.

Huset i Gunnarbo var i stort behov av modernisering då många grundfunktioner som vatten, avlopp, elledningar och ventilation var i mycket dåligt skick. De 44 lägenheterna har fått en modern standard och kommer att stå inflyttningsklara i juni 2023. Signalisten renoverar inte på en högre nivå än vad som är nödvändigt och strävar efter att hålla kostnaderna nere så långt som möjligt.

Fler renoveringar på gång

Nästan hälften av Signalistens lägenheter är i hus byggda på 1960- och 1970-talet. I de här husen finns stora renoveringsbehov. Under 2018 startade Signalisten arbetet med att prioritera renoveringar i de fastigheter där behoven är mest akuta.

– Jag ser flera lärdomar vi kan dra av Gunnarbo-projektet inför Signalistens kommande renoveringar. Vi behöver fortsatt ha en bra dialog med de boende och vi måste ha en ekonomi i balans. Det finns också en del byggtekniska utmaningar att ta lärdom av då det här är gamla hus, och det här var bra för styrelsen att få en djupare inblick i, säger Jimmy.

Genom att renovera skapar vi långsiktigt hållbara och välskötta hus anpassade till dagens standard, samtidigt som vi förbättrar inomhusklimat och tillgänglighet i lägenheterna. Det möjliggör också att miljöaspekter avseende energieffektivitet, värme och ventilation samtidigt kan omhändertas.

Se fler bilder, dela eller kommentera på:

Instagram

Facebook

Linkedin