Hoppa till huvudinnehåll

Skärpta regler för andrahandsuthyrning

Publicerad 29 oktober 2019

Syftet med nya hyreslagen är att skapa en rättvisare bostadshyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Från och med 1 oktober 2019 gäller en ny lagstiftning mot bland annat handel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. De som gjort sig skyldig till lagbrott enligt hyreslagen kan förlora hyreskontraktet med omedelbar verkan och kan dömas till böter eller fängelse. 

Det är viktigt för oss att upptäcka oegentligheter som stoppar uthyrning och bromsar rörligheten på bostadsmarknaden. Signalisten utreder alltid omständigheterna för alla som anmäler intresse att hyra eller byta bostad i vårt bestånd. I de fall vi upptäcker att något inte stämmer följs ärendet upp för att säkerställa att lagen följs.

Den nya lagstiftningen är strängare på flera punkter än den tidigare, och hyresgäster som gjort sig skyldig till att bryta mot den kan bli av med lägenheten, dömas till böter eller få fängelse i ända upp till fyra år vid grova förseelser.

Vilka är ändringarna i hyreslagen?

Köp av hyreskontrakt är brottsligt

Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning har skärpts. Efter lagändringen är det inte bara brottsligt att sälja ett hyreskontrakt utan även att köpa ett. Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt kan förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Hårdare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andra hand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Hyresgästens möjlighet att vidta rättelse eller i efterhand ansöka om tillstånd och få ansökan beviljad har tagits bort ur lagtexten.

En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand får inte ta ut en hyra som är högre än den som hyresgästen själv betalar. Hyrs lägenheten ut möblerat kan ett tillägg på 15 procent påföras. Dessutom får den faktiska kostnaden för exempelvis el och bredband också påföras. Med lagskärpningen är det brottsligt att olovligt hyra ut en lägenhet i andra hand till en hyra som är oskälig, och andrahandshyresgästen har med den nya lagstiftningen en möjlighet att få två års överhyra återbetald.

Regler kring inneboende

Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut. Om en för hög hyra tas ut kan hyresgästen förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt.

Lägenhetsbyte

Båda parter ska ha bott i sina respektive lägenheter i minst 1 år för att bytet ska beviljas.

För att förhindra att hyreskontrakt överlåts mot betalning förändras bytesrätten. Hyresnämnden har möjlighet att neka ett byte om det finns anledning att tro att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Folkbokföring

Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Ändrade uppgifter ska anmälas till Skatteverket inom en vecka.