Hoppa till huvudinnehåll

Tyck till om Hagalund!

Publicerad 4 maj 2023

bild

Solna stad har inlett ett arbete med att planera för ett nytt, upprustat centrum i Hagalund och förbättra livsvillkoren för de som bor där. I projektet Hagalundslyftet kommer Signalisten att medverka. Nu kan du som boende vara med och påverka utvecklingen i en medborgardialog.

Solna stads mål är att Hagalunds centrum ska bli mer levande, tryggt och jämlikt. Projektet Hagalundslyftet ska göras tillsammans med invånarna i Hagalund, föreningslivet, det lokala näringslivet och övriga Solnabor. Hagalundslyftet innebär att den kommunala servicen i Hagalund ska byggas ut så att fler invånare kan nå sin fulla potential. Projektet innebär även satsningar för att öka tryggheten i hela området och säkerställa att barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor. Ett aktivt kulturliv ska tillsammans med det starka föreningslivet i Hagalund skapa rum för människor att mötas.

Hagalundslyftet – var med och tyck till!

Som ett första steg genomförs så kallade medborgardialoger där du som boende kan vara med och tycka till. Medborgardialogernas fokus är på områdena Hagalunds centrum, välfärd och trygghet samt stadsmiljön och inleds i samband med valborgsfirandet i Hagalund och fortgår till midsommar. Dialogerna kommer att ske fysiskt på plats i Hagalund samt digitalt. Syftet med medborgardialogerna är att förändringen av Hagalund ska göras tillsammans, med dem som bor där.

Dialogerna kommer att ske dels på plats i Hagalund och digitalt på solna.se, se länk nedan, för att fler ska ha möjlighet att delta. Resultatet av medborgardialogerna redovisas löpande och sammanställs slutligt i augusti 2023.

Tidplan för medborgardialoger:

 • Söndag 7 maj
  Tid: Klockan 13.00-16.00
  Plats: Sunnanskolans idrottshall, Hagalundsgatan 26
 • Måndag 8 maj
  Klockan 14.00-16.00
  Plats: Biblioteket i Solna centrum
 • Onsdag 17 maj
  Klockan 18.00-21.00
  Plats: Sunnanskolans idrottshall, Hagalundsgatan 26

Läs mer om Hagalundslyftet och tyck till digitalt! (solna.se)