Hoppa till huvudinnehåll

Vår nya webbplats lanseras den 27 oktober

Publicerad 20 oktober 2020

Den 27 oktober lanserar vi vår nya webbplats. Med fokus på ökad användarvänlighet har vi vidareutvecklat den externa delen av webbplatsen för att få en mer lättnavigerad sajtstruktur och förbättrad tillgänglighet för besökarna.

Lanseringen genomförs klockan 09.30 tisdag 27 oktober. Vissa sidor som kräver inloggning kan vara svåråtkomliga i korta perioder under morgonen men om du upplever problem med att besöka en webbsida ber vi dig att prova igen lite senare.

Förbättrad användarvänlighet

Hösten 2019 föddes första tankarna på att byta plattform för att ge oss större möjligheter att utforma en modern webbplats som möter de krav användarna har idag. I snart ett år har vi arbetat för att skapa en modern och framtidssäker webblösning som är lätt att förstå och vägleder besökarna rätt. Målet är att det ska vara lätt för besökarna att hitta information och vara enkelt att utföra sina ärenden digitalt. Särskild fokus har lagts på att uppnå kraven i riktlinjerna för webbtillgänglighet enligt den internationella standarden WCAG 2.1 AA. Webbriktlinjerna ställer bland annat krav på användningen av färg, form och funktion men även på innehållshanteringen. 

Det här har gjorts på nya signalisten.se:

  • Navigation och struktur på webbplatsen har fått en översyn, vilket är väldigt påtagligt i den nya megamenyn som ger en överblicksbild över webbplatsens viktigaste sidor
  • En ny design med tydliga knappar och klickbara ytor som förenklar användningen av webbplatsens olika delar
  • En förnyad användning av färger i både grafik och komponenter skapar goda kontraster mot texter och gör innehållet tydligare att urskilja
  • Teckenstorlekar har justerats i rubriker och radavstånden för flera texttyper har uppdaterats för att underlätta läsningen av innehållet 

Mina sidor påverkas inte 

Ändringarna genomförs endast på de webbsidor som du kan nå utan att vara inloggad. Våra hyresgäst- och kundsidor, alltså Mina sidor, som kräver inloggning kommer fortsätta se ut som idag. Funktioner på Mina sidor som till exempel att boka tvättstuga, göra en felanmälan eller att anmäla intresse på ett hyresobjekt kommer inte ändras.