Hoppa till huvudinnehåll

Vi ändrar inkomstkraven

Publicerad 26 maj 2021

Arbeten i utemiljön på Västra vägen

Den 25 maj tog Signalistens styrelse beslut om att ändra inkomstkraven och införa förbehållsbelopp som grund för inkomstkrav vid lägenhetsuthyrning.

Fram till idag har inkomstkraven reglerats av att hushållets inkomst ska vara tre gånger bruttomånadshyra. För sökande till Signalistens seniorlägenheter via Bostadsförmedlingen är inkomstkravet två gånger bruttomånadshyra. Enligt det nya beslutet kommer istället förbehållsbelopp att användas som grund för inkomstkrav.

De nya inkomstkraven gäller från och den 1 januari 2022. I övrigt sker inga andra ändringar i uthyrningsreglerna.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp (även existensminimum) fastställs årligen av Kronofogdemyndigheten och består av boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka allmänna levnadskostnader.

Övriga regler

Vid interna lägenhetsbyten inom Signalisten görs inga prövningar av inkomstkrav. Om en av parterna är extern görs inkomstprövning. För sökande via Signalistens seniorkö finns inget inkomstkrav (inkomstkravet togs bort 2018).