Hoppa till huvudinnehåll

Vi går med i Rättvist byggande

Publicerad 10 mars 2022

I januari 2022 blev Signalisten medlem i Rättvist byggande. Initiativet startades av Stockholmshem 2017 och i slutet av 2021 bildades formellt sett den ideella föreningen med visionen att branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på byggarbetsplatserna.

Sedan bildandet av föreningen har flera företag i allmännyttan och fastighetsbranschen har anslutit sig.

– I samarbete med Rättvist byggande vill vi bidra till att sätta stopp för fusk och andra oegentligheter på våra byggarbetsplatser och ta ställning för sund konkurrens på lika villkor, säger Signalistens vd Lars Jolérus.

Nytt sätt att arbeta

Nu pågår ett implementeringsarbete för att vi ska kunna tillämpa den arbetsmodell som Rättvist byggande har arbetat fram. Det innebär att vi ska samarbeta med seriösa entreprenörer och ställa krav på att de och deras underentreprenörer betalar skatt och sociala avgifter samt ger sina anställda goda arbetsvillkor med skäliga löner, arbetstid och semester. Syftet är att inget företag ska vinna offentliga byggkontrakt med osunda metoder. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.

För sund konkurrens på lika villkor

Det pågår omfattande och välorganiserad arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Den ideella föreningen Rättvist byggande har sedan dess start genomfört drygt 120 arbetsplatskontroller och kartlagt över 4000 leverantörer. Vid de oannonserade kontrollerna har brister upptäckts på i stort sett alla byggarbetsplatser. Bristerna har bland annat avsett arbetskraft utan arbetstillstånd, ogiltiga ID-handlingar och oanmälda underentreprenörer.