Hoppa till huvudinnehåll

Vi trygghetsbesiktigar våra områden

Publicerad 28 januari 2020

Nu startar vi trygghetsbesiktningar i alla våra bostadsområden i beståndet. Besiktningarna genomförs tillsammans med företaget Svensk Trygghetscertifiering och ska resultera i ett åtgärdsprogram för ökad trygghet.

Besiktningarna som startar redan under slutet av januari genomförs både utomhus och inne i fastigheterna. I allmänna utrymmen görs säkerhetskontroller som till exempel kontroll av belysning och test av lås till ytterdörr. Arbetet utförs tillsammans med Svensk Trygghetscertifiering och dessutom är hyresgästerna inbjudna för att medverka genom en representant från borådstyrelsen.

Svensk Trygghetscertifiering kommer efter avslutade besiktningar att lämna rekommendationer på åtgärder som Signalisten kan arbeta vidare med. Både enklare åtgärder som kan genomföras snabbt och satsningar på längre sikt.

Svensk Trygghetscertifiering arbetar med besiktningar och certifieringar av bostadsfastigheter, för minskad brottslighet och ökad trygghet i fastigheter, bostadsområden och stadsdelar. Metoden som man använder sig utav är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet där man arbetat. Bolaget använder sig av särskilt utbildade besiktningspersoner som också utfärdar certifieringar, alla med polisiär bakgrund.