Hoppa till huvudinnehåll

Inkomstkrav

För att få hyra en lägenhet av oss är det viktigt att du klarar av att betala hyran på lägenheten du sökt. Det gör du genom att visa att du har en stadigvarande inkomst och inte har några betalningsanmärkningar eller skulder. Du ska även kunna visa goda referenser från nuvarande boende.

Vilken inkomst behöver du?

Ditt hushåll ska ha en stadigvarande inkomst som står i förhållande till dina hyra. Till hushållet räknar vi dig och din make, maka eller sambo.

Det är viktigt att din eller hushållets inkomst räcker både till hyran och familjens försörjning. Det innebär att du ska ha minst ett förbehållsbelopp över från månadsinkomsten efter att hyran är betald. Om det finns barn i hushållet ska minst ett förbehållsbelopp med flerbarnstillägg finnas över.

Hur mycket ett förbehållsbelopp är beslutas av Kronofogdemyndigheten. Det ändras med tiden så besök deras webbplats om du vill ha uppdaterade uppgifter.

Kronofogdemyndighetens webbplats

Du ska styrka hushållets inkomst under minst sex månader framåt räknat från inflyttningsdagen. För korttidskontrakt behöver du kunna styrka hushållets inkomst under tre månader räknat från inflyttningsdagen.

Om du redan är hyresgäst hos oss och söker ny lägenhet via vår internkö måste du ha betalat dina tidigare hyror i tid.

Hur styrker du din inkomst?

De vanligaste typerna av inkomst som vi godkänner är: