Hoppa till huvudinnehåll
Ett höghus i grått med vita balkonger. Träd i förgrunden.

Korttidskontrakt

Alla lediga lägenheter i hus som står i tur inför förnyelse eller en större ombyggnation inom de närmaste åren kommer att hyras ut på ett så kallat korttidskontrakt med överenskommelse om avstående från besittningsskydd. 

Den garanterade boendetiden för ett korttidskontrakt är olika i olika områden. Korttidskontrakt förlängs med en (1) månad i taget med en uppsägningstid på en (1) kalendermånad. Lägenheter i områden som inte står inför ombyggnation kan också hyras ut på korttidskontrakt. Anledning är att dessa kan behövas för evakuering av hyresgäster som bor i områden där ombyggnation ska ske.

Alla våra korttidskontrakt förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm och du behöver därför registrera dig som sökande hos dem för att kunna söka våra lediga lägenheter.

Bostadsförmedlingen i Stockholms webbplats

Lägenheter med korttidskontrakt förmedlas i första hand till ungdomar (18–27 år) som bor och är folkbokförda i Solna. Finns det inga sökande Solnaungdomar förmedlas lägenheten till övriga sökande i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Villkor för korttidskontrakt

  • Du behåller din kötid i bostadskön även om du tackar ja till ett korttidskontrakt, se mer information på Bostadsförmedlingens webbplats.
  • Om du har erhållit ett korttidskontrakt kan du inte söka ny lägenhet via Signalistens interna bostadskö.