Hoppa till huvudinnehåll
Gröna modulhus med ett utegym i trä framför.

Bostäder i samarbete med Solna stad

Vissa av våra lägenheter hyr Solna stad av oss för att förmedla till personer som av olika skäl har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det kan till exempel vara gruppboenden enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Signalisten samarbetar med Solna stad för att lösa bostadssituationen för de nyanlända som staden har ansvar för att ta emot. Huvuddelen av de nyanlända får lägenheter med tillfälliga kontrakt i de tillfälliga bostäder som staden har byggt. Signalisten förvaltar dessa bostäder på uppdrag av Solna stad. Till viss del används också tillfälliga kontrakt i Signalistens bestånd. Lägenheter för nyanlända hyrs ut med korttidskontrakt på två år utan möjlighet till förlängning.

Frågor och svar som gäller tillfälliga bostäder för nyanlända