Hoppa till huvudinnehåll
Vitt lägenhetshus med blå balkonger.

Renovering

Nästan hälften av våra lägenheter ligger i hus byggda på 1960- och 1970-talet. I de här husen finns stora renoveringsbehov. Under 2018 startade vi arbetet med att prioritera renoveringarna för den här delen av beståndet utifrån var behoven är mest akuta. Genom att renovera skapar vi långsiktigt hållbara och välskötta hus anpassade till dagens standard, samtidigt som vi förbättrar inomhusklimat och tillgänglighet i lägenheterna. Det är också en möjlighet att förbättra miljöaspekterna, såsom energieffektivitet, värme och ventilation.