Hoppa till huvudinnehåll
Skiss på nyproducerade lägenhetshus med grönska framför.

Nyproduktion

Signalisten bidrar till att utveckla Solna och bygga attraktiva hyresrätter till en växande befolkning. Vi ser till de olika platsernas möjligheter när vi planerar de nya husen för att på bästa sätt kunna nyttja befintlig infrastruktur med närhet till kollektivtrafik, service och grönområden. Det främjar en resurseffektiv och hållbar stadsutveckling och bidrar till levande stadsdelar.

Hållbart för miljön

Vi ställer höga krav på hållbarhet och val av material. När vi bygger nytt eftersträvar vi klassningen Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat innebär låg energianvändning, god innemiljö med effektiv ventilation och bra materialval.