Hoppa till huvudinnehåll
En husfasad i ljusa färger sett snett från gaveln med långsidan längs med en bilväg omringad av grönskande träd och i förgrunden skymtas ryggen av en man cykla på cykelbana parallellt med bilvägen.

Turkosen

StadsdelSkytteholm
BoendeformHyresrätt
Lägenheter80
Byggstartprel 2025

Inom kvarteret Turkosen planerar Signalisten att bygga två nya fastigheter med 80 hyreslägenheter varav sju stycken LSS-bostäder. 

De planerade fastigheterna ska passa väl in i omgivningen och bidra till att rama in gatumiljön. I bottenplan planeras verksamhetslokaler längs Huvudstagatan som bidrar till att gatan får en tydligare stadskaraktär. 

Nuläge

Projektet har haft en samrådsprocess och medborgare hade möjlighet att tycka till om detaljplanen fram till den 15 juni 2022. Solna stad samlade sedan in alla yttranden och tog fram en plan för granskning.

Granskningsprocessen är nu pågående.

Läs mer om vad som planeras och få bland annat en sammanfattning av detaljplanen på Solna stads webbplats.

Del av Turkosen 1 (solna.se)

Detta har hänt

Den 11 maj 2020 godkände kommunstyrelsen i Solna stad en principöverenskommelse med Signalisten. Det innebar att klartecken gavs för att börja detaljplanearbetet för utveckling av del i kvarteret Turkosen 1 i Skytteholm.

Enligt överenskommelsen står Signalisten för samtliga kostnader för utredning och projektering som behövs för arbetet med detaljplan. Det innefattar även att bidra till Solna stads medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

Utredningsområdet omfattar platsen för nuvarande vårdcentral och badanläggning.    

Du har inte valt att godkänna Google Maps-kakor, och därför kan vi inte visa kartan som ska vara här.

Öppna cookie-inställningarna med knappen nedan om du vill justera dina val, eller öppna kartan i nytt fönster genom att klicka på denna länk.