Hoppa till huvudinnehåll

Andrahandsuthyrning och inneboende

Hyra ut i andra hand

Det är möjligt att hyra ut din lägenhet i andrahand men du måste alltid ha hyresvärdens tillstånd och så kallade beaktansvärda skäl för att det ska godkännas. För att ha inneboende behöver du inte ha hyresvärdens tillåtelse men det är reglerat i Hyreslagen för hur ett sådant boende får gå till.

En andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad och ska godkännas av hyresvärden i förväg. Att du ska studera på annan ort eller prova på ett sammanboende kan vara giltiga anledningar för att få hyra ut din lägenhet i andrahand.

Ansök om att hyra ut i andrahand

När du ansöker om att få hyra ut din lägenhet använder du blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning som finns att ladda ner på vår webbplats. Läs noga igenom informationen på förstasidan av blanketten. Vi godkänner inte juridiska personer som andrahandshyresgäster utan endast fysiska personer.

Handläggningstiden är cirka två veckor räknat från det datum som vi tagit emot din kompletta ansökning med alla efterfrågade handlingar.

Blanketter

När du betalat för mycket i hyra

Signalisten samarbetar med företaget Orimlig Hyra. Hit kan du som bott i andra hand eller som inneboende vända dig om du har betalat för hög hyra. Du får pengarna på ditt konto inom 48 timmar och ansökningen tar cirka 10 minuter. Har du flyttat från lägenheten måste ansökningen ske senast tre månader efter flytten. Läs mer och gör din ansökan på Orimlig Hyras webbplats.

Orimlig Hyras webbplats

Kontakta oss

Har du frågor om andrahandsuthyrning eller hur du gör en ansökan är du välkommen att kontakta våra hyresadministratörer för mer information.

Kontakta oss

Hårdare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

Hyreslagen skärptes 1 oktober 2019. Om du hyr ut en hyreslägenhet i andra hand utan tillstånd kan du förlora hyreskontraktet med omedelbar verkan. Din möjlighet att vidta rättelse, eller att i efterhand få en ansökan om andrahandsuthyrning beviljad har tagits bort ur lagtexten.

Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut. Hyrs lägenheten ut möblerad kan ett tillägg om högst 15 procent läggas till hyran som kompensation för slitaget på möblerna. Den faktiska kostnaden för exempelvis el och bredband får läggas på andrahandshyresgästen, det vill säga utan kostnadspåslag.

Andrahandshyresgästen har möjlighet att få två års överhyra återbetald.

Inneboende

För att ha inneboende behöver du inte ha hyresvärdens tillåtelse men det är reglerat i Hyreslagen för hur ett sådant boende får gå till.

Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut. Om en för hög hyra tas ut kan du förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan.

För att det ska vara fråga om inneboende måste personen med hyreskontraktet själv vara bosatt i lägenheten. Annars är den så kallade inneboende egentligen en andrahandshyresgäst enligt lagen, och då krävs det tillstånd för andrahandsuthyrning från hyresvärden.