Hoppa till huvudinnehåll
Tapetrullar i olika färger som ligger på en bänk.

HLU och renovera själv

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll innebär att hyresgästen erbjuds underhåll av lägenheten med vissa fastställda tidsintervaller. Det hyresgäststyrda underhållet, både för nuvarande och nya hyresgäster, sker alltid under pågående hyresförhållande.

För den del av det erbjudna underhållet hyresgästen eventuellt inte vill ha, utgår årligen istället en hyresrabatt. Den hyresrabatt du väljer i stället för underhåll utbetalas genom avdrag på hyran för januari efterföljande år.

Det finns också möjlighet att, mot en viss engångskostnad, tidigarelägga underhåll inom det hyresgäststyrda underhållet.

Signalisten erbjuder en stor bredd av valmöjligheter i ditt lägenhetsunderhåll men det går bra att göra andra val än vad som finns i vår standardkollektion. Om du vill ha en annan tapet kan du lösa den kostnaden direkt med entreprenören. Då betalar du mellanskillnaden direkt till entreprenören.

HLU inför förnyelseprojekt

l samband med förnyelse i våra områden kan du inte beställa hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

l våra områden Bagartorp och Bergshamra planerar vi att starta förnyelseprojekt. För våra hyresgäster innebär det att du inte kan välja underhåll eller tidigareläggning av underhåll i samband med det årliga HLU-erbjudandet innan förnyelseprojektet är färdigt.

För Bagartorps låghus gäller särskilda villkor för 2024.

Eget underhåll i lägenheten

Viss typ av renovering får du göra själv i din lägenhet. Enligt hyreslagen har du rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet. Det är också tillåtet för dig att montera in persienner och extralås samt att byta dina golv. Arbetet måste dock göras på ett fackmässigt sätt och förändringen får inte vara för extrem. Förändringar i lägenheten som påverkar planlösningen är inte tillåtna och du blir skyldig att betala kostnaden för att återställa bostaden. Om du är osäker på vad du får göra eller inte i lägenheten kan du kontakta vår förvaltningsavdelning.

Telefonnummer: 08-705 22 00

E-post: kundservice@signalisten.se

Aktuell beställningsperiod

4 December 2023 till 5 januari 2024.

Om du har en hyresskuld kan du inte beställa HLU.

Hyresgäster med rätt till HLU beställer det på Mina sidor.