Hoppa till huvudinnehåll

Lägenhetsbyte

Byte av lägenhet kan ske internt eller externt med hyresgäst som bor hos en annan hyresvärd. Men det finns regler som är viktiga för dig att känna till.

Du måste alltid ha tillstånd från hyresvärden för att få byta ditt hyreskontrakt mot ett annat. En förutsättning för att ett lägenhetsbyte ska godkännas är att båda parter ska ha bott i sina lägenheter i minst ett år. Det måste också finnas beaktansvärda skäl för att få byta lägenhet, till exempel att familjen växer och är i behov av en större lägenhet.

Ansök om lägenhetsbyte

När du ansöker om att få byta lägenhet använder du Blanketten om lägenhetsbyte som finns att ladda ner på vår webbplats. Läs noga igenom informationen på blankettens första sida. Det är viktigt att du tar fram de efterfrågade intyg som finns listade där. Handläggningstiden är två till tre månader räknat från det datum vi tagit emot den kompletta ansökningen med alla efterfrågade handlingar.

Blanketter

På Mina sidor, Annonstorget kan du som är hyresgäst se alla interna bytesannonser som är upplagda. Önskar du byta din bostad kan du även publicera din egen bytesannons där. För att lägga upp en annons på Annonstorget ska du som hyresgäst ha bott i din nuvarande lägenhet i minst två år.

Oriktiga lägenhetsbyten

Betalning får inte ske mellan parter vid byten av hyreskontrakt. Hyresnämnden har möjlighet att neka ett byte om det finns anledning att tro att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Vid svarthandel med hyreskontrakt är straffet böter eller fängelse i upp till två år.

Kontakta oss

Har du frågor om byte av lägenhet eller hur du gör en ansökan är du välkommen att kontakta våra hyresadministratörer på avdelningen Marknad för ytterligare information.

Kontakta oss