Hoppa till huvudinnehåll

Angående brand på Tunvägen 12

Publicerad 13 januari 2023

Saneringsfirman Polygon arbetar med att sanera trapphuset, där själva branden var, samt att få bort röklukten i trapphuset. På grund av brandens omfattning kommer det att ta tid att få bort röklukten helt i huset. I första hand prioriteras sanering av trapphuset.

Efter helgen 14-15 januari kommer Polygon fortsätta med källargångarna. Tills dessa är sanerade, kommer vi att stänga av tillträde till källaren. Detta för att förhindra att röklukten från källarplan sprids ut till trapphuset och lägenheterna. När röklukten i källaren avtagit och Polygon ger klartecken, kommer vi att öppna upp dörrarna igen, så att du kan kontrollera dina tillhörigheter i ditt källarförråd.

Vid skada, kontakta ditt försäkringsbolag

Om du har föremål som rökskadats, är det via din hemförsäkring som du kan få ersättning. Du behöver då upprätta en skadeanmälan till det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

Okänd orsak 

I nuläget kan vi inte säga något om brandorsaken, då detta utreds av polisen. Däremot vet vi att branden var i en madrass, som ställts i trapphuset.

Förhindra framtida bränder

Vi vill påminna om några saker som kan förhindra att brand uppstår;

  • Trapphuset och övriga allmänna utrymmen skall hållas helt fria från föremål. Detta gäller även entrémattor, som kan vara mycket brandfarliga.
  • Vi erbjuder servicen att kasta mindre grovsopor i miljöstugorna. Stora föremål som inte ryms i kärlen för grovsopor ska lämnas på en återvinningscentral.
  • Rökning är absolut inte tillåtet i allmänna utrymmen och inte heller intill porten.
  • Dörrar till allmänna utrymmen skall alltid hållas stängda, för att förhindra att obehöriga kan ta sig in i fastigheten. Släpp inte in främmande människor i porten. Besökande skall använda porttelefonen för att komma in.

Vi vill även uppmana dig som har barn/tonåringar att prata med dem om branden och vikten av att inte vistas i källargångar, att aldrig lämna skräp i allmänna utrymmen och inte släppa in obehöriga i fastigheten.